Gasleidingen

Met het in werking treden van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 is tevens de keuringsverplichting voor brandstoftoevoersystemen en leidingen van kracht geworden.

Keuren van brandstoftoevoersystemen en leidingen vallen onder Scope 7 van de SCIOS certificatieregeling.

Scope 7A – brandstoftoevoerleidingen voor gebouw gebonden stookinstallaties met een gasdruk ≤ 0,5 bar.

Scope 7B – brandstoftoevoerleidingen voor gebouw gebonden stookinstallaties met een gasdruk > 0,5 bar.

Scope 7C – brandstoftoevoerleidingen voor olie.

Net als bij de inspectie van een stookinstallatie zijn er twee soorten inspecties.

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

Periodieke Inspectie (PI)

Bij een brandstoftoevoerleiding welke valt onder de voorwaarden van Scope 7A zal de inspectie eenmaal per vier jaar plaatsvinden, waarbij de drukdalingsproef eenmaal in de acht jaar zal plaats vinden.

Bij een brandstoftoevoerleiding welke valt onder de voorwaarden van Scope 7B is de keuringsfrequentie beduidend anders. Hierbij dient de leiding en appendages elk jaar visueel te worden gecontroleerd, waar bij de drukdalingsproef eenmaal per vijf jaar  wordt uitgevoerd.

Bij scope 7C olieleidingen is de inspectiefrequentie afhankelijk van de toestelinspectiefrequentie.

Goedkoop B.V. is gecertificeerd voor Scope 7A, 7B en 7C  en bevoegd alle inspecties uit te voeren.

Bel ons voor een afspraak

015 3696520