Inspectie

Vanaf 1 januari 2013 is er een nieuwe wetgeving van kracht, het Activiteitenbesluit.

Eigenaren van een stookinstallatie met een vermogen vanaf 100 kW zijn verplicht aan het huidige Activiteitenbesluit te voldoen.

Nieuwe stookinstallaties dienen bij de ingebruikname te worden geïnspecteerd, de zgn. Eerste Bijzondere Inspectie (EBI).

Minimaal eenmaal per vier jaar een Periodieke Inspectie (PI) bij gasgestookte installaties vanaf 100 kW.

Minimaal eenmaal per vier jaar een Periodieke Inspectie (PI) bij oliegestookte installaties vanaf 20-100 kW.

Minimaal eenmaal per twee jaar een Periodieke Inspectie (PI) bij oliegestookte installaties vanaf 100 kW.

Deze werkzaamheden mogen uitsluitend worden verricht door hiervoor gecertificeerde bedrijven met gekwalificeerde medewerkers.

Goedkoop B.V. verstrekt u alle officiële rapportages en een certificaat voor de milieudienst.

Tevens wordt bij goedkeur uw stookinstallatie verplicht afgemeld bij SCIOS.