NOx Metingen

Stookinstallaties welke onder het Activiteitenbesluit vallen dienen naast het Periodiek Onderhoud en de Periodieke Inspectie ook metingen naar de NOx uitstoot te ondergaan, deze metingen zijn eenmalig.

Voor stookinstallaties dient binnen vier weken na ingebruikname een eenmalige meting te worden uitgevoerd.

Voor zuigermotoren en gasturbines (WKK) geldt naast een eenmalige meting bij ingebruikname, ook een eis voor een periodieke (driejaarlijkse) meting.

Goedkoop B.V. is gecertificeerd voor Scope 6 en dus bevoegd deze metingen voor u uit te voeren.

Bel ons voor een afspraak

015 3696520